Algemene voorwaarden workshops

Zodra je jezelf inschrijft voor een workshop ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Lees ze daarom goed door voordat je jezelf opgeeft voor één (of meerdere) van de workshops.

De prijs

Het volgen van een workshop kost € 65,- per persoon. Dit is inclusief BTW en is gebaseerd op:

– inkoopprijzen van de benodigde grondstoffen;
– kosten van arbeidsloon;
– belastingen.

Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de vermelde prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Inschrijven

Je deelname aan een workshop is pas definitief wanneer je betaling binnen is.

De workshop heeft plek voor maximaal 8 personen. Is de workshop volgeboekt dan kunnen wij je op de hoogte houden van een eventuele nieuwe workshop datum.

Afmelden

Wanneer je jezelf wilt afmelden voor de workshop is het mogelijk om, in overleg, een plaatsvervanger te sturen. Er vindt geen restitutie plaats.

Afgelasten

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om een workshop af te lasten (bij ziekte/persoonlijke omstandigheden). In dat geval wordt er naar een andere datum gezocht of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd. Indien gewenst houden wij je op de hoogte van een eventuele nieuwe datum.

Aansprakelijkheid

Wij gaan er vanuit dat je je tijdens de workshop houdt aan de werk- en veiligheidsvoorschriften zoals worden uitgelegd bij aanvang (en tijdens) de workshop. Het dragen van dichte, platte, niet gladde schoenen is verplicht.

Deelname aan de workshops is op eigen risico.

Ten slotte

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de workshops inhoudelijk te veranderen. Daarnaast behouden we ons te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen.